Eind augustus 2013 hebben we besloten om voor minimaal twee jaar naar Zuid-Soedan te gaan met Medair. Eind december nemen we afscheid en wordt de stuk naar een nieuw hoofdstuk realiteit!

Wil je weten waar we terecht komen en waar we ons nu precies voor inzetten? Lees dan deze pagina over de projecten van Medair in Zuid Soedan en je krijgt een heel goed beeld. Ook kwam er in maart 2014 een artikel in de Medair News en op de website.

Onze thuisbasis wordt Juba, de hoofdstad van Zuid-Soedan, maar we zullen ook veel reizen. Willem krijgt een functie als Deputy Country Director (DCD) en Wendy als Field Communications Officer (FCO).

Wendy is als FCO een belangrijke link van informatie tussen ‘het veld’ en de wereld ‘back home’. Ze houdt zich actief bezig met communicatie en fondsenwerving en verstrekt en faciliteert relevante en tijdige informatie voor de communicatie van Medair en de fondsenwervende activiteiten van het hoofdkantoor en de overige kantoren. Als FCO leidt en adviseert ze ook de veldteams in het omgaan met externe communicatie, bewaakt de zichtbaarheid van Medair in het veld, is verantwoordelijk voor perscontacten, uitingen dmv social media etc. en ondersteunt de interne communicatie van het programma in Zuid-Soedan.

Willem houdt zich als DCD bezig met leiderschap richting de teams, strategische richting,  en management/evaluaties binnen alle aspecten van de Medair programma’s waaronder ook de veiligheid. Daarnaast heeft hij een key role in de externe presentatie van Medair, de naleving van de wet en NGO standaards en richt hij zich op subsidiebeheer. Hij werkt daarin veel samen met de landendirecteur en programma coördinatoren. Ook neemt hij de rol van de landendirecteur waar in zijn/haar afwezigheid.